Greenfee:

Senior: kr 150 for 18 hull
Junior: kr 75,- for 18 hull

Banen hull for hull

9 vakre hull på elvebredden

Hull 1/10

Utslaget er helt til venstre ved drivingrangen. Utslag i samme retning som Finlandsveien. Store hvite gjerdestolper på rangen er “out of bounds-merker”. En aning dog-leg høyre. Bunker bak green. NB! Vær oppmerksom på å IKKE slå på feil ball! Her kan det ligge Rangeballer på fairway og green!

HCP 13 og 14
Par 4
Gul tee: 200 m
Rød tee: 200 m

Hull 2/11

utfordringer og krever presise slag. Felles utslagsrampe for gul og rød tee. Dogleg høyre. Sidevannshinder som krysser fairway før green. Gjerde bak green markerer out of bounds. Tips: Utslag kan slås over skog frem til fairway eller green.

HCP 5 og 6
Par 4
Gul tee: 222 m
Rød tee: 222 m

Hull 3/12

Utslag gjennom en skogpassasje over på andre side av et kryssende sidevannshinder. Dogleg venstre. Tilstøtende fairwayer på begge sider. Green i retning klubbhus og driving range. Se deg gjerne rundt for å studere banens øvrige hull! Her kan du få mange pekepinn hvordan banen kan spilles! Vær varsom når du ferdes midt ute på jordet. Det kan komme baller fra alle kanter når det er flere spillere på banen!

HCP 9 og 10
Par 4
Gul tee: 254 m
Rød tee: 254 m

Hull 4/13

Utslag fra venstre rampe ved drivingrange mot Markangeaidnu. Green til høyre for siste hus i gata (Svein Persen). Stor bunker i forkant av green. (Her er også green for hull 8/17 på samme platå).

HCP 7 og 8
Par 4
Gul tee: 237 m
Rød tee: 210 m

Hull 5/14

er et relativt langt par 3 hull. Flagget/greenen kan være vanskelig å se fra utslagstedet, men befinner seg midt på jordet mellom hull 6 og 9. Bunker til venstre bak green. Green formet som en “J” til ære for klubbens første leder, Jan Skoglund Paltto.

HCP 15 og 16
Par 3
Gul tee: 181 m
Rød tee: 133 m

Hull 6/15

På vei fra hull 5 til hull 6 kan du nyte Frodes Grønmos grønne jorder og kanskje en og annen kneggende hest. Utslag vedt rødt fjøs rett ved fartsdumpen på Samuel Baltos vei. Bunker bak green. Out of bounds på høyre side. Hold venstre. Hole in one her gir albatross!

HCP 11 og 12
Par 4
Gul tee: 217 m
Rød tee: 195 m

Fun facts

Samuel Balto og Ole Ravna var med Fridjof Nansen som ekspedisjonsmedhjelpere på en av hans mange ekspedisjoner. Balto emigrerte senere til USA sammen med en stor gruppe samer som ble ansatt som reinvoktere, og han ble senere gullgraver. Sledehunden Balto, berømt for transport av medisin mot difteri til den isolerte byen Nome i Alaska i 1925, var oppkalt etter Samuel Balto. I Central Park i New York står en statue av denne sledehunden. Det er laget tre filmer om hunden Balto: Animasjonsfilmen Balto fra 1995 og oppfølgerne Balto og Ulveflokken fra 2002 og Balto III: Wings of change fra 2004. (Wikipedia.no)

Hull 7/16

Banens nest vanskeligste hull. Utslag fra rampe ved drivingrangen. Det lønner seg å holde mot venstre. Litt over halvveis mot green krysser et sidevannhinder som må slås over. Dogleg høyre. Mange tilgrensende fairwayer i spill som gir rom for småfeil eller taktiske valg.

HCP 3 og 4
Par 5
Gul tee: 446 m
Rød tee: 410 m

Hull 8/17

er banens vanskeligste hull. Utslag fra 150 cm høy rampe (GUL TEE). Elva Karasjohka er med i spill hele veien (sidevannhinder). Havner du i vannet, kan du håpe på at du fanger en laks om du leter etter ballen. 233 m fra gul tee møter du på en kryssende bekk om våren. Sidevannhinder som må slås over. Mulighet for eagle om du havner på green. Stor bunker på venstre side er også i spill. (Green for hull 4 er på samme platå).

HCP 1 / 2
Par 5
Gul tee: 422 m
Rød tee: 358 m

Hull 9/18

å mot Markangeaidnu igjen. Passer hull 5. Ved snuplassen (på høyre side) finner du utslagene. Gjerdet til høyre og bak green markerer out of bounds. Utfordrende platågreen. Bunker i forkant av green.
Om runden gir mersmak, kan du spille så lenge du orker. Midnattsolen og det samiske lynnet påvirker deg til å glemme tid og sted. Herfra kan du returnere til Drivingrangen og ta noen prøveslag før du fortsetter på neste runde..

HCP 11 og 12
Par 3
Gul tee: 132 m
Rød tee: 98 m